Sport će stvarati ljude, nikako huligane

Voleti svoj klub, navijati, skandirati i pevati o njemu, odlaziti i uživati na utakmicama, ali ne mrzeti, ne biti nasilan i ne biti huligan. To je navijač, to je navijačka kultura. Za to je potreban zdrav i kvalitetan sportski sistem. Postojeći sport se može posmatrati kao ogledalo društva, ali može biti i jedan od najznačajnih faktora koji vaspitava pojedinca i gradi društvo. Sport ima snagu da menja društvo, da povezuje ljude i čini ih tolerantnijim jedne prema drugima. Sportski događaji treba da budu mesta gde ljudi kvalitetno provode svoje slobodno vreme, zabavljaju se , raduju i transformišu svoju negativnu energiju u pozitivnu. Deca i mladi koji se bave sportom treba da postanu bolji ljudi, nosioci vrlina kao što su vrednovanje porodice, sticanje obrazovanja, kulturna zainteresovanost, zdrav način življenja. Sport je najbolja prevencija narkomaniji, alkoholizmu, delikvenciji, ali i dijabetesu, holesterolu, krvnom pritisku… U takvom sistemu najbolji sportisti su uzori omladini ne samo kojim sportom da bave , već i kako da se ponašaju. Tako je i sa klubovima. Uređeni klubovi, u kojima su igrači najpoznatije ličnosti, ali po sportskim rezultatima, uzornom i primerenom ponašanju , mogu biti i uzor svojim navijačima kako da se ponašaju. Sa druge strane, sve je više klubova u kojima su predsednici, potpredsednici i članovi uprava poznatiji od svakog igrača, jer vode medijske ratove sa suprotnim taborom, često puta motivisani politički i interesno. Na taj način obesmisljavaju sport, šire negativnu energiju, ponekad i mržnju, njihove ekipe u tim uslovima ne postižu željene rezultate, sponzori beže od takvih “promotera”, sa navijačkim emocijama se manipuliše, a sport postaje faktor koji razgrađuje društvo, umesto da ga gradi. Zdrav sistem sporta zahteva red! Dostupan i besplatan sport u klubovima koji od opština ili gradova dobijaju besplatan prostor za treninge i finansijska sredstva. Sportske sekcije u svakoj školi u Srbiji, školska takmičenja na opštinskom, regionalnom i nacionalnom nivou. Ukoliko treneri prođu pedagošku obuku, onda će sport stvarati ljude, a ne samo šampione. Ljubav prema sportu uvek daje rezultat, a nikako imperativ pobede. Sa takvim prvim koracima lako se korača do vrhunca, koji treba da bude na Olimpijskim igrama. Ali i oni koji to ne postignu, postaće bolji ljudi. To je najvažnije. Veliki sportski klubovi, naročito u fudbalu, mogu se tretirati i kao privredna grana jer se ogroman novac obrće u njima ili preko njih. Da bi srpski klubovi postali uspešni, potrebno je profesionalizovati sektore u njima, naročito, finansije, pravo, PR i marketing, stručni i sportski kadar, uloga članova upravnih odbora. Rezultat bi trebao da bude vidljiv kroz jasno finansijsko poslovanje, zaštićena prava kluba u transferima prodaje igrača, ali i prava sportista. Jak PR zasnovan na promociji igrača, čime se lakše šalje pozitivna poruka iskrenim navijačima, sport postaje zanimljiviji za publiku, televizijske prenose, ali i sponzore. Stručni kadar mora biti samostalan u radu, bez uticaja menadžera i uprava na sastav timova. Važan segment je finansiranje, odnosno sponzorstva. Trenutno se klubovi oslanjaju na siguran novac od javnih preduzeća, umesto da jačaju svoj marketinški potencijal i tako se pripreme za investitore i tržišno poslovanje, koji će pre ili kasnije doći. Jasan kriterijum za sponzorisanje klubova od strane javnih preduzeća i transparentnost, smanjili bi prostor za manipulacije , naročito političara u upravama klubova, čija je najčešća uloga da iskoriste svoj uticaj na javna preduzeća, ili da manipulišu navijačkim emocijama u sopstvenom ili stranačkom interesu. Gradićemo uspešan i jak sportski sistem, baš onakav kakvu Srbiju želimo! Autor: Nenad Borovčanin
Top