Rezultati Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte podrške razvoju i sprovođenju omladinske politike.

S ciljem pružanja podrške za razvijanje sektorskih politika i jačanje međusektorske saradnje, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih radi sticanja praktičnih znanja i veština; podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike koji je raspisan 11. februara 2017. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 14 predloga, odabralo 3 programa koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 19.996.249,59 dinara, i to:

oblast A-1: podrška aktivnom učešću mladih, razvoju međuresornih programa i umrežavanje svih aktera omladinske politike kroz aktivno učešće mladih (obuka i mentorstvo mladih udruženja), jačanje kapaciteta organizacija članica, učešće u izradi AP NSM za period 2018-2020, podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova, podsticanje regionalne omladinske saradnje i razmene s ciljem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih, podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 6.999.550,00 dinara;

oblast A-2 standardizacija omladinskog rada kroz akreditaciju novih udruženja, profesionalizaciju ljudskih resursa, priznavanje i prepoznavanje omladinskog rada, podrška programu nediskriminacije i radu za intenziviranje rada sa ranjivim grupama mladih, obuka za omladinske lidere; podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih, podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 6.499.999,59 dinara;

oblast A-3: podizanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade, analiza rada i ispunjenosti standarda rada KZM, razvoj servisa u kancelarijama za mlade, podrška izradi/reviziji lokalnih strateških dokumenata, obuke koordinatora za omladinskog radnika, formiranje funkcionalnih i održivih Saveta za mlade, podrška odrganizaciji okruglih stolova za izradu AP NSM i Izmene i dopune Zakona o mladima, aktivnosti za ostvarivanje međunarodne saradnje, podrška projektu za podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih, podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 6.498.250,00 dinara;

Rezultate Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike možete preuzeti OVDE.

Top