Regionalna kancelarija za saradnju mladih raspisuje Konkurs za angažovanje Zamenika generalnog sekretara

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM) predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koja je uspostavljena sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Misija RKSM je:

  • podsticanje razmena mladih i njihovih ideja, kao osnove buduće saradnje u regionu, zasnovane na vrednostima koegzistencije, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti principima inkluzije i bezbednosti;
  • unapređenje regionalne saradnje među mladima i institucijama koje se bave mladima i obezbeđivanje implementacije zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog rasta, obrazovanja i inovacija;
  • koordinacija saradnje mladih zapadnog Balkana.

Strukturu RKSM čine Upravni odbor, Sekretarijat i Savetodavni odbor. Sekretarijat RKSM čine sedište koje se nalazi u Tirani i lokalni ogranci u svakoj od pet Ugovornih strana. Sekretarijat se sastoji od generalnog sekretara, zamenika generalnog sekretara kao i administrativnog, programskog i pomoćnog osoblja.

Zamenik generalnog sekretara pomaže generalnom sekretaru u vršenju njegovog mandata, a posebno je odgovoran za:

  • nadgledanje i koordinaciju rada Sekretarijata;
  • osiguravanje da celokupno osoblje Sekretarijata poštuje Pravila procedure i finansijske propise;
  • koordinaciju rada Savetodavnog odbora.

Zamenik generalnog sekretara se imenuje na četiri godine konsenzusom Upravnog odbora, bez mogućnosti produženja. Zamenik generalnog sekretara je odgovoran generalnom sekretaru i Upravnom odboru organizacije, uživa imunitet i privilegije koje će biti definisane u posebnom Ugovoru koji će biti sklopljen sa zemljom domaćinom.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom možete pronaći na internet adresi: www.roadtoryco.com

Napomena:

Prema odredbama Statuta RKSM, u ovom mandatu za Zamenika generalnog sekretara ne može biti izabrano lice iz ugovorne strane koja je domaćin (Republika Albanija) i iz koje je Generalni sekretar (Republika Srbija).

Top