Raspisan konkurs za zamenika generalnog sekretara Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM), insitiucionalni mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, raspisala je danas, po drugi put od osnivanja, konkurs za zamenika generalnog sekretara.

Misija RKSM je:

  • Da podrži regionalnu razmenu mladih i njihovu razmenu ideja, kao osnove budućih perspektiva za saradnju u regionu, zasnovanih na vrednostima suživota, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti inkluziji i bezbednosti;
  • Da intenzivira regionalnu saradnju mladih i institucija koje se bave mladima i da obezbedi implementaciju zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija;
  • Da koordinira saradnju mladih na Zapadnom Balkanu.

Više o samoj RKSM, kao i o uslovima i trajanju konkursa za zamenika generalnog sekretara, možete pronaći na https://www.rycowb.org/

Top