Radovi na završetku sportske hale „Dom partizana“ u Leskovcu

U Leskovcu su u toku završni radovi na izgradnji sportske hale “Dom partizana”. Grad Leskovac je ove godine konkurisao kod Ministarstva omladine i sporta za projekat ,,Završi započeto”, kojim je predviđeno finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta, a nije završena jer je reč o objektu koji nije završen od 2011. godine.

Sportska hala „Dom partizana“ je višenamenski zatvoreni sportski objekat koji sadrži: sportski teren, svlačionice sa pratećim prostorijama, prostori namenjeni za sudije, delegate i trenere, prostor za opremu, medicinski blok, prostor za gledaoce – tribine sa galerijom i tehničke prostorije. Koristiće se za organizovanje treninga, takmičenja različitih nivoa (školska, studentska, lokalna, regionalna, državna i međunarodna), a osim profesionalnih sportista, korisnici ovog objekta će biti i rekreativci.

U toku je izvođenje betonskih, armiračkih, zidarskih, izolacionih i fasaderskih radova, kao i radova na postavljanju predviđenih instalacija, priprema za ugradnju fasadne aluminijumske bravarije.

Top