Predstavljeni rezultati godišnjeg istraživanja o položaju i potrebama mladih

Istraživanje je sprovedeno od septembra do novembra 2015. godine na nacionalnom reprezentativnom uzorku mladih od 15 do 30 godina.

U poređenju sa dosadašnjim, ovo istraživanje je bilo kompleksnije i obimnije, obuhvatajući dve faze terenskog istraživanja, oba sa nacionalim reprezentativnim uzorkom od po 1500 mladih, uz 12 fokus grupa organizovanih u većim gradovima Srbije. Teme u istraživanju pokrile su ključne oblasti od značaja za mlade: uslove života, zapošljavanje, preduzetništvo, prakse, karijerno vođenje i savetovanje, neformalno obrazovanje, mobilnost, volontiranje, socijalno uključivanje, zdravlje, bezbednost, kulturu, informisanost i druge.

Savet za mlade, Vanja Udovičić, Nenad Borovčanin, Snežana Klašnja

Ovogodišnje istraživanje pokazalo je da su nezaposlenost i ekonomska situacija i dalje najveći problemi mladih u Srbiji ali znatno manje nego 2014. godine (23,5% u 2015. u odnosu na 38,5% u 2014). Mladi nezaposleni koji su završili školovanje, veliki procenat neaktivnosti na tržištu rada objašnjavaju uverenjem da se posao dobija samo preko veze (23,2%) i činjenicom da su poslovi u ponudi neadekvatno plaćeni (22,3%).

Iako 46,1% mladih smatra da su obuke van školskog sistema važan elemenat dodatnog usavršavanja, samo 26% mladih je do sada završilo neki vid ovih obuka, dok 37% smatra da ih u ponudi nema dovoljno. Procenat mladih koji žive sa roditeljima opao je sa 70,6% u 2014. na 59% mladih koji su stambeno i finansijski još uvek zavisni.

Savet za mlade, Vanja Udovičić, Nenad Borovčanin, Snežana Klašnja

Redovna istraživanja o položaju i potrebama predstavljaju jedno od osnovnih, na podacima zasnovanih polazišta ministarstva za izradu i praćenje sprovođenja svih strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike kao i za postavljanje prioriteta kod finansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji I - Novembar 2015.

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji II - Novembar 2015.

Top