Poziv na Nacionalni informativni dan o omladinskoj komponenti programa Erazmus +

Nacionalni Erazmus+: Mladi u akciji informativni dan će upoznati omladinske organizacije, kancelarije za mlade, organizacije i institucije koje rade sa mladima sa mogućnostima omladinske komponente Erazmus+ programa. Cilj informativnog dana je da predstavi u kojim aktivnostima akteri iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri i/ili nosioci projekata, da ih bliže upozna sa konkursnom dokumentacijom, aktivnostima međunarodne mobilnosti mladih i omladinskih radnika, sa procesom akreditacije za Evropski volonterski Servis, kao i da omogući razmenu iskustava među zainteresovanim organizacijama/institucijama.

Način prijavljivanja

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na informativnom danu, molimo vas da popunite upitnik koji se nalazi ovde.

Rok za prijavljivanje

Prijavljivanje je otvoreno do utorka, 27. oktobra 2015. godine u 23:59 časova.

Napomena

Organizatori će izvršiti refundaciju putnih troškova (u visini povratne autobuske/vozne karte) za učesnike koji dolaze iz drugih gradova Srbije, a zainteresovani su da učestvuju na ovom događaju. Sredstva za refundaciju putnih troškova su ograničena i učesnici koji se prijave ranije će imati prednost. Učesnici su u obavezi da prisustvuju celom informativnom danu.

* Izabrani učesnici će biti obavešteni putem mejla, najkasnije do 29. oktobra 2015. godine.

Top