Potpisan ugovor o finansiranju Sportskog saveza Srbije

„Srbija zaslužuje da konačno dobije sajam sporta, i Ministarstvo radi na tome da se ove godine održi jedna takva manifestacija, koja bi imala za cilj da promoviše sport, edukuje mlade kako da se bave sportom i afirmiše nas kao sportsku naciju“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić koji je danas s predsednikom Sportskog saveza Srbije Aleksandrom Šoštarom potpisao ugovor o finansiranju redovnih programa Sportskog saveza Srbije. Ministarstvo je za podršku Sportskom savezu Srbije u 2014. godini obezbedilo 123 miliona dinara, što je za oko 10 posto više nego prošle godine. Ministar Udovičić poručio je da je ovaj novac građana Srbije namenjen sportistima, a ne birokratiji. „Ovaj novac ne sme da bude razliven na birokratiju, već usmeren ka sportistima – kako profesionalcima koji postižu vrhunske rezultate, tako i na omasovljenje rekreativnog i amaterskog sporta, što je preduslov za to da Srbija bude zdrava nacija“, kazao je Udovičić. Govoreći o programima Sportskog saveza Srbije Udovičić je posebno istakao akciju „Šta treniraš“ koja se odvija širom Srbije i tokom koje deca imaju priliku da se na jednom mestu upoznaju sa celokupnom sportskom ponudom u svojim mestima i tako lakše odluče za sport kojim žele da se bave. Predsednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar zahvalio je ministru Udovičiću na pordšci i uvećanim sredstvima i rekao da će ustanova na čijem je čelu nastaviti da radi na školovanju, stručnom osposobljavanju kadrova i unapređenju zaštite zdravlja sportista, kao i na razvoju volonterizma u sportu. „Naš osnovni zadatak je da stvorimo uslove da se sva deca i mladi, i u krajnjoj liniji, celokupno stanovništvo bavi sportom. Siguran sam da će se naša saradnja sa ministarstvom biti još uspešnija jer imamo zajednički cilj, a to je da sport u Srbiji zauzme mesto koje zaslužuje“, rekao je Šoštar.
Top