Potpisan Sporazum o saradnji Fonda za mlade talente i Politike

,,Na osnovu Sporazuma, Politika će obezbediti održavanje radionice za 25-30 stipendista, na kojoj će se stipendisti upoznati sa celokupnim procesom izrade dnevnih novina. Politika će u skladu sa potrebama zapošljavanja, razmotriti bazu podataka stipendista Fonda, a u skladu sa potpisanim Sporazumom biće utvrđena i mogućnost pohađanja stručne prakse u ovoj novinskoj kući.“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Mogućnost pohađanja radionice u Politici će imati studenti Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, Filološkog fakulteta, Fakulteta primenjenih umetnosti i Fakulteta likovnih umetnosti. Ministar je naglasio da potpisivanje današnjeg sporazuma još jedan dokaz da Ministarstvo omladine i sporta vodi brigu o mladima, prepoznaje njihove probleme i ulaže u mlade talente. ,,U februaru ove godine usvojena je Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine, zatim preko Fonda za mlade talente, najtalentovaniji mladi ljudi u zemlji su finansijski podržani - Fond za mlade talente je do sada nagradio i stipendirao više od 15.400 učenika srednjih škola i studenata i za te namene je utrošeno više od 4,2 milijarde dinara. Kako je jedan od najvećih izazova sa kojima se mladi u zemlji suočavaju visoka stopa nezaposlenosti, mladi su podučeni kako da se lakše zaposle. Kroz finansijsku podršku od strane Ministarstva omladine i sporta omogućena je obuka za preko 800 mladih, skoro 500 mladih je obuhvaćeno programom radnih praksi, od kojih se određeni broj i zaposlio“, rekao je ministar Udovičić. On je dodao i da je Ministarstvo omladine i sporta potpisalo ugovore sa jedinicama lokalnih samouprava, U pitanju je 35 projekata za veće zapošljavanje mladih i razvoj omladinskog preduzetništva. Takođe, kroz program „Mladi su zakon“ realizovana su 254 omladinska volonterska projekta.
Top