Pomoćnica ministra Snežana Klašnja na obeležavanju 1. decembra Svetskog dana borbe protiv side

Pomoćnca ministra Snežanna Klašnja učestvovala je 1. decembra na Nacionalnoj konferenciji o inovativnim uslugama u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om i sidom, koju je organizovalo Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom ljudi koji žive sa HIV-om (USOP) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja

U svetu ima više od 37 miliona osoba koje žive sa HIVom. Od početka epidemije 1985. godine  do kraja 2016. godine u Srbiji je registrovano 3480 osoba sa HIV infekcijom od kojih je 1846 obolelo od side. Ove godine dijagnostikovano je 105 novih slučajeva a veliki je broj onih koji ne znaju da su inficirani virusom te se i ne javljaju na lečenje.

Snežana Klašnja je govoreći o značaju  podrške vladinog i nevladinog sektora osobama koje žive sa HIV-om i sidom istakakla da je Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015 do 2025.godine, samo u 2017. godini finansiralo 10 projekata koji imaju za cilj unapređenje zdravlja mladih od kojih su dva usmerena direktno na unapređenje i veću dostupnost programa za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih. Kao najbolji alat za dostizanje ovog cilja, pokazala se vršnjačka edukacija jer mladi najviše poverenja imaju i dalje u svoje vršnjake . Naglasila je da je važno obezbediti dostojanstven život za osobe koje  žive sa HIV-om i sidom i da će Ministarstvo omladine i sporta  nastaviti da i ubuduće široko promoviše princip nediskriminacije i jednakih šansi za sve mlade.

U uvodnom delu konferencije prisutnima su se obratili i Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošaljvanje, boračka i socijana pitanja, Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošavanje, boračka i socijalna pitanja, Ferenc Vicko, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Aleksandar Bojović iz Svetske zdravstvene organizacije, Kancelarija u Srbiji i Vladimir Antić, izvršni direktor USOPa.

Na konferenciji su prikazani rezultati dvogodišnjeg projekta ,,Prema standardizaciji pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV-om u Srbiji“ koji je finansiran sredstvima Evropske unije a sprovodi ga USOP sa partnerima.

Top