Pogledajte rezultate godišnjeg istraživanja o položaju i potrebama mladih za 2016

Kakav je status mladih u Srbiji? Koji ih izazovi najviše brinu i kakve stavove dele po pitanjima od društvenog značaja za čitavu generaciju u  različitim oblastima, kao što su: obrazovanje, zapošljavanje, stručne prakse, bezbednost, zdravlje, mobilnost, kultura, informisanje, aktivizam itd.?

Ministarstvo omladine i sporta od 2008. godine sprovodi redovna godišnja istraživanja kako bi saznalo odgovore na ova pitanja i ugradilo ih u procese odlučivanja o pitanjima od interesa za mlade. Stoga su istraživanja o položaju i potrebama mladih, realizovana na nacionalnom nivou i reprezentativnom uzorku, bila i ostala jedno od od osnovnih polazišta Ministarstva za izradu i praćenje realizacije strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike kao i za postavljanje prioriteta kod finansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

Ovogodišnje istraživanje realizovano je tokom novembra 2016. godine i sastoji se iz dva dela. Prvi deo pruža odgovore na osnovna pitanja o stanju mladih u svojim lokalnim zajednicama i to po svim oblastima Nacionalne strategije za mlade. Drugi deo, specifično definisan u odnosu na prioritete omladinskog sektora za ovu godinu, fokusiran je na užu oblast informisanja i aktivnog učešća mladih kao osnovnih mehanizama za uključivanje mladih u procese donošenja odluka koje se njih tiču. Veliki broj pitanja ponavlja se od 2014/2015. godine pa je mogućnost praćenja trendova položaja i potreba mladih dodtna vrednost ovogodišnjeg istraživanja.

Ukoliko ste zainteresovani za nalaze ovih istraživanja, možete ih u celosti preuzeti - Istraživanje položaja i potreba mladih i Istraživanje aktivizma i informisanosti mladih.

Top