Otvorena vrata ministarstva sporta

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije za sprečavanje širenja i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19, Ministarstvo osporta obaveštava sve zainteresovane stranke da se Otvorena vrata odlažu do daljeg.

Dok traje opasnost od širenja virusa, sve vaše sugestije, predloge i pitanja iz nadležnosti Ministarstva sporta možete uputiti elektronskim putem, na mejl adresu otvorenavrata@mos.gov.rs.

Odluka o ponovnom uspostavljanju Otvorenih vrata biće doneta u skladu sa razvojem epidemiološke situacije u Republici Srbiji, o čemu će biti istaknuto obaveštenje na veb strannici Ministarstva

Top