Omladina Srbije lider u evropskoj kampanji protiv govora mržnje na internetu

Savet Evrope organizovao je od 7. do 9. novembra 2013. završnu godišnju konferenciju evropske kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu. Republiku Srbiju predstavljao je državni sekretar za omladinu i predsednik Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje na internetu, Nenad Borovčanin. Konferenciju, kojoj je prisustvovalo preko 170 predstavnika institucija, omladinskih organizacija, istraživača, ali pre svega nacionalnih komiteta zemalja-članica Saveta Evrope, otvorila je Gabriela Bataini-Dragoni, zamenik generalnog sekretara Saveta Evrope. Tokom konferencije predstavljeni su rezultati Kampanje u Crbiji, koja je pohvaljena kao primer dobre prakse i lider u borbi protiv govora mržnje na internetu. Nenad Borovčanin ukazao je na značaj regionalne saradnje i zajednički pristup borbi protiv negativnih pojava, kako u virtuelnom, tako i u realnom svetu, te najavio pokretanje inicijative za formiranje regionalnog koordinacionog tela za zemlje Balkana. Državni sekretar za omladinu naročito je zadovoljan rezultatima sastanka sa Žan Klod Lazarom, direktorom Evropske omladinske fondacije, sa kojim je dogovoreno znatno više finansiranja za omladinska udruženja u Srbiji. Deo konferencije je posvećen i obeležavanju evropskih Akcionih dana, sa posebnim fokusom na 9. novembru, Akcionom danu protiv fašizma i antisemitizma, koji su učesnici obeležili slanjem zajedničke poruke mira i tolerancije. Kampanja za borbu protiv govora mržnje na internetu je projekat koji je pokrenuo omladinski sektor Savet Evrope za period od 2012. do 2014. godine, sa ciljem suzbijanja govora mržnje i dikriminacije na internetu. Odlukom Zajedničkog odbora za mlade Saveta Evrope, a uzimajući u obzir njen značaj i dosadašnje rezultate, Kampanja će se sprovoditi na evropskom nivou i tokom 2015. godine, a zemlje-članice pozvane su da nastave realizaciju nacionalnih aktivnosti.
Top