Održani prvi sastanci Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i Posebne radne grupe za izradu Predloga Nacionalne strategije za mlade

Danas su održani prvi sastanci Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i Posebne radne grupe za izradu Predloga Nacionalne strategije za mlade, kojima je predsedavao državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Milan Savić.

Zadaci posebnih radnih grupa su da, na osnovu normativne metodologije i u skladu sa pravilima izrade normativnih akata, izvrše sve pripremne radnje, obave potrebne analize i pripreme tekstove Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, kao i Predloga Nacionalne strategije za mlade.

Posebne radne grupe obrazovane su tako da se obezbedi zastupljenost svih relevantnih subjekata omladinske politike, u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, kako bi se na najbolji način definisale pojedinačne odredbe i precizirala najbolja rešenja.

Top