Održani okrugli stolovi povodom izmena i dopuna Zakona o mladima i revizije Nacionalne strategije za mlade

U organizaciji Ministarstva omladine i sporta, 13. i 14. septembra održana su po dva okrugla stola, u Novom Sadu i Beogradu, na teme izmena i dopuna Zakona o mladima, kao i revizije Nacionalne strategije za mlade.

Sve zainteresovane strane, odnosno pripadnici udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza, kao i predstavnici jedinica lokalne samouprave, imali su prilike da se podrobno informišu o svim detaljima, a u skladu sa temama, kao i o planiranim aktivnostima. Događaje u Novom Sadu otvorila je pomoćnica ministra Snežana Žugić, a događaje u Beogradu državni sekretar, Milan Savić. 

Ovo su ujedno poslednja dva grada u nizu od ukupno 6 u prvom ciklusu, u kojima su mladi, kao i svi drugi zainteresovani, imali prilike da svojim komentarima, predlozima i sugestijama učestvuju i doprinesu  u ovom procesu.   

Naredni ciklus konsultacija i okruglih stolova će se održati nakon formulisanja nacrta koje će Posebne radne grupe sačiniti na osnovu svih dosadašnjih priloga i analiza.

 

Top