Održana sedma sednica Saveta za mlade

Sedma sednica Saveta za mlade kojom je predsedavao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić održana je danas u Palati Srbija.

Članovima Saveta predstavljeni su dosadašnji izveštaji na implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, kao i planovi za izradu narednog trogodišnjeg akcionog plana (2018-2020). Članovi Saveta su informisani o stanju omladinske politike na lokalnom nivou, utvrđenom na osnovu ispitivanja jedinica lokalne samouprave i gradskih opština u Republici Srbiji na temu postojanja i rada kancelarija za mlade.

Ministar Udovičić rekao je na sednici da je neophodna još intenzivnija saradnja svih subjekata omladinske politike i aktivnije zagovaranje kako bi sve jedinice lokalne samouprave prepoznale važnost postojanja i kvalitetne realizacije omladinske politike na lokalnom nivou.

Na predlog ministra, u okviru Saveta za mlade biće formirane manje tematske radne grupe sa zadatkom predlaganja konkretnijih mera i operativnijeg rada na unapređivanju aspekata omladinske politike,kao što su aktivno učešće mladih u društvu, planiranje i sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i unapređivanje normativnog okvir

Top