Održana konferencija "Divac omladinski fondovi"

“Ovakvi projekti daju poverenje mladim ljudima, ali je posebno značajno pružiti mogućnost da se aktiviraju mladi iz ruralnih sredina, i oni koji su do sada bili samo pasivni posmatrači, jer ako danas ne uložimo u mlade nemamo ni njihovu sadašnjost ni njihovu budućnost”, naglasila je pomoćnik ministra Snežana Klašnja. Konferencija je odrzana u okviru novog dvogodišnjeg projekta Divac omladinski fondovi koji Fondacija realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i u partnerstvu sa 9 opština, Samostalnom konferencijom gradova i opštine i Srpskom asocijacijom menadžera (SAM). Cilj projekta je, kao i prethodne godine, uključivanje mladih u procese donošenja odluka i dodelu grantova formalnim i neformalnim grupama mladih na teritoriji svojih opština, kao jačanje omladinskih organizacija, edukacija mladih o saradnji sa lokalnim biznisima i prikupljanju sredstava i edukacija mladih o programskom budžetiranju i saradnja mladih i opština u kreiranju programskih budžeta.

Učesnicima konferencije, pored pomoćnika ministra Snežane Klašnje, su se obratili i: Piter Vibler (Peter Weibler) – Šef misije Američke agencije za međunarodni razvoj u Srbiji (USAID), Ana Divac - Predsednica UO Fondacije Ana i Vlade Divac, Jelena Rakić - koordinatorka projekta Fondacija Ana i Vlade Divac, Dina Lazarević - članica Divac omladisnkog fonda Lazarevac.

Top