Održana je javna rasprava i u Beogradu - Još smo bliže novoj Strategiji za mlade koju ćemo zajedno sprovoditi, kao što smo je zajedno i kreirali!

U Beogradu je održana još jedna javna rasprava o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine.

Nakon održane tri javne rasprave, u Novom Pazaru, Užicu i Novom Sadu, danas smo u Beogradu diskutovali sa mladima, saslušali njihove predloge i sugestije o ovoj veoma važnoj temi i zajedno smo načinili još jedan korak ka stvaranju nove Strategije za mlade. Veoma je važno da u direktnoj komunikaciji sa mladima zajedno dođemo do najboljih odluka koje su, pre svega, u njihovom interesu. Cilj je da kroz javne rasprave, kojima je prethodio jednogodišnji širok i transparentan proces konsultacija, koji se odvijao kako onlajn, tako i kroz direktne susrete sa mladima i onima koji rade sa mladima, ispunimo širok konsultativni proces sa svim zainteresovanim stranama. Na dosadašnjim javnim raspravama, mladi su se veoma aktivno uključili u dijalog o Predlogu strategije za mlade, a tako je bilo i danas, u Beogradu. Mladi iz našeg glavnog grada su svojim idejama i predlozima dali lični pečat ovom važnom strateškom dokumentu, čime smo još bliže novoj Strategiji za mlade koju ćemo zajedno sprovoditi, kao što smo je zajedno i kreirali.

Javna rasprava biće održana i u Nišu i u Kosovskoj Mitrovici.

Top