Održana 17. sednica Saveta za mlade – Sve aktivnosti baziramo na zajedničkom donošenju odluka

Danas je održana 17. sednica Saveta za mlade, na kojoj su ovom prilikom, članovi Saveta razmatrali početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, kao i početak sprovođenja postupka revizije Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. U izradi oba dokumenta konsultativni proces trajaće tokom celog postupka.

Rad na izmenama i dopunama dva najvažnija dokumenta koja regulišu omladinsku politiku bazira se na redovnim konsultacijama sa mladima, kako bi se do rešenja dolazilo na osnovu razmene i međusobnog usvajanja mišljenja i ideja. Postulat rada Saveta za mlade je zajedničko donošenje odluka i planiranje aktivnosti. Cilj Ministarstva omladine i sporta je da se do konačnog teksta dođe uz puno uvažavanje stavova mladih i uzimajući u razmatranje sve njihove potrebe i inicijative, kako bi se u omladinski aktivizam uključio što veći broj mladih iz cele Srbije. Ono na čemu Ministarstvo insistira je kontinuirana komunikacija svih članova Saveta i između sednica, jer samo se tako gradi obostrano poverenje i jača partnerski odnos.

Top