Objavljena lista vrednovanja i rangiranja naučno-istraživačkih organizacija koje su učestvovale na javnom pozivu za sprovođenje istraživanja u oblasti omladinskog preduzetništva

Istraživanje treba da pruži pregled trenutnog stanja i najboljih mogućnosti za unapređenje poslovnog ambijenta mladih u tri delatnosti ― kreativne industrije, informaciono komunikacione tehnologije i usluge u poljoprivredi, u skladu sa iskustvima dobre prakse najmanje tri zemlje. Preporuke i zaključci istraživanja treba da ukažu na najpoželjnije, ali istovremeno i realistične, izmene regulatornog okvira i administrativnih zahteva, kao i predlog olakšica koje će doprineti smanjenju administrativnih obaveza privrednih subjektata u ovim delatnostima, što bi dugoročno doprinelo poboljšanju uslova poslovanja postojećih i osnivanju novih privrednih subjekata, posebno među mladima.

Konkurs je bio raspisan i objavljen na sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike od  22. februara 2016. godine do 8. marta 2016. godine a mogle su se prijaviti akreditovane naučno-istraživačke organizacije u skladu sa uslovima utvrđenim u javnom pozivu.

Komisija za ocenu i selekciju dostavljenih prijava, koju je imenovala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), je utvrdila Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja pristiglih prijava. Više informacija i Listu možete videti OVDE.

Top