Objavljen poziv za podnošenje predloga projekata u okviru poziva „Razvoj inovativnih integrisanih usluga za mlade i modela aktivne inkluzije”

U sklopu finansijske pomoći Nacionalnog programa IPA 2014, 16. marta 2018. godine objavljen je poziv za podnošenje predloga projekata čija implementacija će doprineti unapređenju zapošljivosti mladih i mera aktivne inkluzije.

Rok za podnošenje predloga projekata je 3. maj 2018. godine. Zainteresovane strane mogu pronaći relevantne i detaljnije informacije na linkovima:

 

Top