Na sednici Fonda za mlade talente usvojena preliminarna lista dobitnika nagrada

Danas je održana 73. Sednica Fonda za mlade talente Republike Srbije, kojom je predsedavao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Na današnjoj sednici usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa, Lista kandidata koji su izjavom dali saglasnost da državni organ pribavi podatke iz službene evidencije i za koje se trenutno provera status državljanstva, a koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima konkursa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2016. godine.

Na navedeni konkurs se prijavilo ukupno 1595 kandidata, što je najveći broj prijavljenih od osnivanja Fonda za mlade talente. Od ukupnog broja prijavljenih, 1126 kandidata ispunjava  sve uslove konkursa, 179 kandidata su izjavom dali saglasnost da državni organ pribavi podatke iz službene evidencije za koje se trenutno provera status državljanstva, a koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima konkursa, dok 290 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na konkurs mogu podneti primedbe Fondu za mlade talente najkasnije do nedelje, 9. jula 2017. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe biće utvrđena Lista dobitnika nagrada.

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Listu možete preuzeti OVDE.

Top