Ministar Udovičić potpisao 45. memorandum o međunarodnoj saradnji - Potvrda prijateljstva i saradnje Kipra i Srbije

Kako je za očuvanje i dalji razvoj prijateljskih odnosa između država nužan preduslov saradnja mladih, a jedan od najefikasnijih modela saradnje sportska saradnja, Ministarstvo omladine i sporta ima cilj da sa što više država stvori institucionalne okvire za ove vidove saradnje. Danas je sa 45. državom potpisan međudržavni sporazum kojim se stvaraju uslovi za povezivanje mladih kroz sve dostupne mehanizme, a sve s ciljem jačanja prijateljskih odnosa Srbije na globalnom nivou.

Ministar omladine i sporta Republike Srbije Vanja Udovičić i ministar spoljnih poslova Republike Kipar Nikos Hristodulidis su potpisivanjem Memoranduma o saradnji upotpunili dosadašnju institucionalnu saradnju između dve države i produbili tradicionalne prijateljske veze u oblasti omladinske politike.

 

Potpisani Memorandum predstavlja dokaz nastojanja dveju država da postojeće bilateralne odnose dodatno osnaže i kroz povezivanje mladih i putem zajedničkog delovanja na međunarodnom nivou o svim pitanjima značajnim za dve države.

Top