Ministar Udovičić na EU omladinskoj konferenciji u Beču

Delegacija Ministarstva omladine i sporta koju predvodi ministar Vanja Udovičić boravi u Austriji 3. septembra, na poziv austrijske ministarke za žene, porodice i mlade Juliane Bogner Štraus. Ministar Udovičić, državni sekretar Darko Stanić i pomoćnica ministra Snežana Klašnja učestvuju na EU omladinskoj konferenciji čiji je domaćin Austrija koja trenutno predsedava Savetom Evropske unije.

EU omladinska konferencija u Beču je poslednja konferencija za vreme trio predsedavanja Savetom EU (Estonija-Bugarska-Austrija) u sklopu Šestog ciklusa strukturiranog dijaloga pod nazivom „Mladi u Evropi: šta dalje”. Fokus ove konferencije, koja okuplja preko 250 mladih i donosilaca odluka iz više od 30 evropskih država, je da istraži na koji način se 11 Ciljeva mladih mogu realizovati, polazeći od Ciljeva mladih kao glavnog ishoda EU konferencije u Sofiji iz aprila ove godine.

Na konferenciji, tokom dijaloga, ministar Udovičić je bio domaćin jednog okruglog stola i sa učesnicima skupa razgovarao o potencijalnim mehanizmima i mogućnostima ostvarivanja Ciljeva mladih koji se prepoznaju kao pogodan okvir za usmeravanje mera, politika i programa za mlade na svim nivoima. Ovo je potpuna novina u odnosu na ranije koncepte konferencija. Organizovanje dijaloga između evropskih ministara omladine i omladinskih delegata učesnika EU konferencije je primer struktuiranog dijaloga sa mladima odnosno prilika da se kroz neposrednu razmenu iskustava i mišljenja dođe do zajedničkih predloga mehanizama za sprovođenje Ciljeva mladih.

„Ciljevi mladih su smernice ka kojima svi treba da se rukovodimo u radu  prilikom kreiranja i sprovođenja dokumenata na svim nivoima. Oni pretstavljaju zajedničke prioritete mladih. U Srbiji ćemo se truditi, da i dalje kao i do sada, u saradnji sa našim ključnim partnerima u omladinskom sektoru Krovnom organizacijom mladih Srbije, Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade i ostalim udruženjima i savezima i mladima iste sprovodimo u delo kroz programe i aktivnosti koje zajedno sprovodimo na nacionalnom i lokalnom nivou.“, rekao je Udovičić.

Ministar je naglasio da jedna posebna specifičnost koju u Srbiji razvijamo, a Ministarstvo podržava, jesu kancelarije za mlade. U Srbiji danas od 170, 135 opština ima aktivnu kancelariju za mlade. Kancelarija za mlade je spona između lokalnih vlasti i mladih, servis koji na lokalnom nivou nudi mladima brojne usluge u smislu neformalnog obrazovanja, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, volontiranja,  informacije i direktnu komunikaciju sa donosiocima  odluka u ovoj oblasti. Cilj rada kancelarija za mlade jeste upravo ostvarivanje  Ciljeva mladih.

Ministar Udovičić je u susretu sa domaćinom, austrijskom ministarkom za žene, porodicu i mlade    Julijanom Bogner Štraus, razgovarao o mogućnostima unapređenja odnosa dve države u oblastima omladine i sporta kroz sprovođenje Programa saradnje u oblasti kulture, nauke, omladine, prava žena i sporta između Republike Srbije i Republike Austrije za period 2015‒2019. godine. Tokom razgovora naša delegacija je uputila poziv austrijskoj ministarki da poseti našu zemlju.

Pored neposrednog dijaloga sa mladima ministar Udovičić je imao susret i sa Evropskim komesarom za obrazovanje, kulturu, mlade i sport Tiborom Navračičem, sa kojim je razgovarao o učešću Srbije u Erazmus+ programu, s obzirom na do sada ostvaren uspeh i očekivanja da do kraja godine Srbija postane punopravni član Erazmus+ programa.

Tokom boravka, ministar Udovičić je imao priliku da o istim temama razmeni iskustva i stavove sa kolegama ministrima iz  Norveške, Bugarske, Irske, Rumunije, Belgije i Malte, ali i programskih država Erazmus+ EU programa.

Top