Ministar Udovičić i predsednik Privredne komore Srbije Čadež potpisali Sporazum o saradnji

 

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsednik Privdene komore Srbije Marko Čadež potpisali su danas Sporazum o saradnji. Ovaj sporazum je još jedan korak u nastavku intenzivne saradnje svih institucija sistema na stvaranju potsticajnog ambijenta za mlade u našoj zemlji. Intenzivan rad na planu razvoja, sprovođenja, praćenja realizacije i promocije omladinske politike ima za cilj da veliki broj mladih dobije stručnu praksu i da se zaposli u Srbiji.  

„Mladi su najvrednija sadašnjost i jedina garancija dobre i uspešne budućnosti svake zemlje. Stvaranjem što boljih uslova kroz saradnju svih institucija podstičemo duh preduzetništva kod mladih i motivišemo ih da ostanu, rade i dalje grade svoju zemlju“, istakao je ministar Udovičić.

Cilj sporazuma je sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje kao prioritet imaju razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju profesionalni razvoj i zapošljivost mladih kroz saradnju sa privredom i udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, kao i drugih pitanja od zajedničkog interesa za mlade i privrednog ambijenta Srbije.

„Ukupni napori Vlade, poslovnog i nevladinog sektora na planu podrške zapošljavanju mladih i razvoju omladinskog preduzetništva daju vidiljive rezultate. Stopa nezaposlenosti mladih uzrasta 15-30 godina u 2015. godine smanjena za 7,7% u odnosu na  2012. godinu i taj trend je nastavljen i u 2016. godini, stopa nezaposlenosti mladih uzrasta 15-24 godine je opala 12% u poslednjem kvartalu 2016. godine u odnosu na prvi kvartal. Istraživanja koje Ministarstvo omladine i sporta sprovodi svake godine, pokazuju da je u 2016. godini povećan procenat mladih koji  želele da započnu samostalan posao u odnosu na predhodnu godini", naglasio je Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta, realizujući stimulativnu politiku Vlade na polju stvaranja što boljih uslova za zapošljavanje mladih, u fokusu svog rada ima unapređenje uslova za zapošljivost mladih i kroz projekte koje finansijski podržava, kao i kroz saradnju sa preko 20 privrednih subjekata i institucija. Pored toga, konstantnim povećavanjem broja stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije, ulaže se u intelektualnu budućnost naše zemlje, ali i motivisanost mladih da prepoznaju da je njihova zemlja najbolji ambijent za život i rad.

Top