Ministar omladine i sporta u poseti Republici Gana

Ministar Udovičić ostvario bilateralne susrete sa ministrom omladine i sporta Gane Ejsiamom i drugim vodećim zvaničnicima zemlje domaćina, uz vodeće teme usklađivanja platforme zajedničkih nastupa u radu međunarodnih organizacija, resorne saradnje iz oblasti omladine i sporta

Tokom aktuelne posete ministra omladine i sporta Republike Srbije Vanje Udovičića Gani, danas je u glavnom gradu Akri održan bilateralni sastanak sa ministrom omladine i sporta zemlje domaćina - Ajzakom Kvame Ejsiamom.

Glavni ciljevi ovog sastanka bili su uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje u oblasti omladine i sporta između Srbije i Gane - i usklađivanje platforme zajedničkih nastupa u radu međunarodnih organizacija iz resornih oblasti. Ministri su istakli i važnost redovne razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse iz aktivnosti vezanih za omladinske i sportske projekte između ministarstava, asocijacija i organizacija dveju zemalja.

Ministar Udovičić se danas u Akri susreće i sa rukovodiocima Nacionalnih agencija za sport, predsednikom Olimpijskog komiteta Gane, članovima Parlamentarnog komiteta za pitanja sporta i omladine i predsednicom Vrhovnog suda Gane Sofijom Akufo. Tokom ovih susreta, ministar Udovičić prenosi iskustva iz prakse u pogledu primene normativnih okvira uređenja u oblasti omladine i sporta koje za cilj imaju brigu o potrebama mladih i razvoj sistema sporta.

Tokom sastanaka sa predstavnicima državnih organizacija zaduženih za razvoj i sprovođenje programa sistema sporta i omladinske politike u Republici Gani, Ministar Udovičić predlaže i povezivanje sportista i mladih dveju država kroz organizovanje sportskih i omladinskih kampova sa smeštajnim i trenažnim kapacitetima u Srbiji, koristeći sve prednosti visokog stepena obučenosti stručnog kadra, razvijene infrastukture i povoljnih klimatskih uslova u našoj zemlji.

Top