Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa (objavljen 8. aprila 2015. godine u dnevnom listu "Politika" i na sajtu Ministarstva).

Konkursnu dokumentaciju i više informacija možete pronaći OVDE.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

   
Top