Klašnja na sastanku Vladinih predstavnika za mlade u Luksemburgu

Na sastanku su razmatrana pitanja rastuće radikalizacije i marginalizacije mladih kao i mogućnosti koje pruža omladinska politika u rešavanju ovih izazova. Ukazano je na važnost preventivnog rada sa mladima ali i sa porodicom u cilju sprečavanja uticaja militarističkih, religioznih ili drugih grupa koje koriste mlade za svoje ciljeve.

Posebno je istaknuta važnost građanskog vaspitanja i razvijanja interaktivnih platformi na kojima bi mladi mogli da dobiju autentična tumačenja verskih zajednica budući da mladi često ne znaju tačno kako da postupaju u određenim situacijama te taj prostor koriste militantne i  religiozne grupe za vrbovanje u svoje članstvo i razvijanje ekstremističkih stavova prema različitim verama i nacijama.

Snežana Klašnja, Luksemburg

Drugog dana sastanka izloženi su osnovni rezultati Evropskog izveštaja o mladima za 2015. godinu uz ukazivanje na potrebu jačanja saradnje svih država članica i kandidata na poboljšanju položaja mladih i njihovom aktivnijem uključivanju u društvo. Pohvaljene su zemlje kandidati koje su dobrovoljno učestvovale u izradi EU izveštaja među kojima je i Srbija.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za obrazovanje, decu i mlade i Nacionalni savet za mlade Luksemburga u saradnji sa Evropskom komisijom i Evropskim forumom za mlade.

Top