Klašnja: Ministarstvo omladine i sporta posvećeno zaštiti dece od nasilja!

Otvarajući skup, pomoćnik ministra omladine i sporta Snežanja Klašnja je podsetila na posvećenost ministarstva zaštiti dece od nasilja, i dodala da se u saradnji sa međunarodnim partnerima, podržavaju i sprovode projekti preventivnog i informativnog delovanja. Obraćajući se učesnicima, ona je naglasila da Nacionalna strategija za mlade za naredni desetogodisnji period ima poseban strateški cilj koji se odnosi unapređenje uslova za razvoj bezbednosne kulture kod mladih, a deca su i mladi uzrasta od 15-18 godina.

"U informativnim i preventivnim aktivnostima primenjuje se metod vršnjačke edukacije, jer pored porodice, škole i društva u celini, upravo deca imaju najveći uticaj jedna na drugu", istakla je Klašnja.

Prema njenim rečima, jedino intersektorski pristup institucija države i zajednički rad sa lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i međunarodnim partnerima može doneti rezultate u zaštiti dece od nasilja, i kao primere dobre prakse navela je da je Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa drugim organima, jedinicama lokalne samouprave i nevladinim sektorom rade na realizaciji Kampanje protiv govora mržnje na internetu, koju je pokrenuo Savet Evrope, da je sa Centrom za prava deteta izrađen Model protokola za zaštitu dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima, da su mladi ambasadori OEBS-a pripremili Akcioni plan za bezbednost mladih kao i da je MOS aktivno i u realizaciji projekta koji je rađen pod pokroviteljstvom UNICEF-a ,,Škola bez nasilja”.

“Ministarstvo omladine i sporta svake godine finansira više projekata udruženja građana i jedinica lokalne samouprave usmernih ka prevenciji nasilja i stvaranju sigurnog okruženja za decu i mlade”, zaključila je pomoćnik ministra Klašnja.

Organizatori Okruglog stola na temu unapređenja sistema zaštite dece od nasilja su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEF u Srbiji, a osim njihovih, u svečanom otvaranju su učestvovali i predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva zdravlja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Osim da se da osvrt na pomake ka unapredjenju zaštite dece od nasilja, skup je predstavljao priliku i da se stavi akcenat na konkretne korake preduzete u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i u politici prema mladima, a glavni cilj bio je da se identifikuju prioriteti rada u narednom periodu kao osnova za izradu Strategije za zaštitu dece od nasilja.

Top