Klašnja: Do sledeće konferencije zemalja zapadnog Balkana sporazum o Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih

Otvarajući skup, pomoćnik ministra omladine i sporta Snežanja Klašnja je izjavija da su mladi ljudi prvi i najznačajniji nosioci promena i to sada u ovom trenutku, i da očekuje da će upravo mladi dati svoj doprinos razvoju ove Kancelarije kako bi se inkorporirale ideje mladih ali i izazovi sa kojima se suočavaju.

Obraćajući se medijima, ona je podsetila da je proces osnivanja Kancelarije, tzv. Berlinski proces započet još 2014. godine na Samitu lidera zapadnog Balkana, i dodala kako je Radna grupa koja je radila na pripremi, a koja je sastavljena od predstavnika institucija nadležnih za pitanja mladih i predstavnika omladinskog sektora,  stigla do predloga njenog statuta, smernica i svih dokumenata koji su neophodni za njeno osnivanje, i izrazila očekivanje da će do narednog samita lidera zemalja Zapadnog Balkana u Parizu 4. jula biti pripremljen i sporazum.

Prema njenim rečima, bez zajedničkog delovanja svih aktera, vladinog i nevladinog sektora, kao i samih mladih, nema trajnog mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ona smatra da upravo mladi imaju ključnu ulogu u ovim procesima, jer bez njihovog aktivnog učešća nema društvenog razvoja, a samim tim ni kvalitetnijeg života ne samo u našoj regiji, već i u celom svetu.

Đuro Blanuša, koji je nedavno u Tirani učestvovao na drugom sastanku Radne grupe kao predstavnik Ministarstva omladine i sporta, dodao je da je politička podrška bila važan preduslov u formalizovanju ove inicicijative, ali da svakako ne smemo prevideti ni ogroman doprinos civilnog sektora u kreiranju predloga.

Frenk Moravic iz Francusko­-nemačke kancelarije za mlade je obrativši se prisutnima istakao najvažnije elemente koji moraju da budu deo ove inicijative, a to su već naučene lekcije koje treba da prenesemo na kontekst RYCO-­a.

Kao neke od najvažnijih lekcija izdvojio je kontekst evro­integracija, interkulturalno učenje i učenje istorije, kako bi se što bolje razumela druga strana te podrška civilnom društvu.

“Osnovna uloga mandata RYCO je pružanje podrške projektima za mlade i jačanje kapaciteta mladih u regionu okviru tema kojima će se baviti Kancelarija kao što su pomirenje, suočavanje sa prošlošću, participacija i aktivizam mladih, interkulturalna razmena i učenje“, zaključila  je Marija Bulat, generalna sekretarka KOMS­a.

Top