Javna rasprava o predlogu Nacionalne strategije za razvoj sporta za period 2014 - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta sačiniće konačnu verziju Predloga nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i Akcionog plana za njenu primenu za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije.

Za više detalja i preuzimanje dokumenata pogledajte sekciju Javna rasprava.

Top