Inicijativa za projekat “Izgradnja i promocija biciklističke staze u Južnom Banatu”

Potpisnice Sporazuma su se, prihvatanjem inicijative, obavezale da zajednički nastupaju u periodu realizacije novog Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija 2014-2020, takođe i da zajednički apliciraju za pristup fondovima na regionalnom i međunarodnom nivou.

Krajnji cilj Sporazuma je izgradnja staza na rutama EuroVelo 6 i EuroVelo 13 radi podsticanja bržeg i jednostavnijeg protoka ljudi, razvoja sporta i turizma (posebno grane cikloturizma), u funkciji ukupnog ekonomskog razvoja regiona.

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat d.o.o. je nosilac izrade Projekta i koordinator svih aktivnosti u pripremi dokumentacije za izgradnju.

Proveru i snimanje opredeljene rute izvršiće Biciklistički savez Srbije u roku od 10 dana.

Ovaj Sporazum predstavlja model angažovanja raspoloživih resursa na svim nivoima društvene organizovanosti i može se proširiti zajedničkim odlukama drugih lokalnih samouprava koje u svojim razvojnim planovima imaju utvrđene urbanističke uslove koje obezbeđuju pristup evropskim biciklističkim rutama.

Interes za pristup projektu već je izrazio Braničevski okrug čiji su predstavnici bili prisutni prilikom potpisivanja Sporazuma u Kovinu.

Top