Fond za mlade talente usvojio Listu preliminarnih rezultata po konkursu za stipendiranje studija u inostranstvu

Na 46. sednici Fond za mlade talente pri Ministarstvu omladine i sporta, kojom je predsedavao ministar omladine i sporta i predsednik Fonda Vanja Udovičić, doneta je Odluka o usvajanju Liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i Liste kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova konkursa i/ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za stipendirnje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu. Na ovogodišnji konkurs Fonda za mlade talente, koji je trajao od 25. jula do 11. oktobra 2013. godine, prijavilo se ukupno 563 kandidata, a 405 studenata ispunjava sve uslove konkursa. Lista preliminarnih rezultata objavljena je na internet stranici Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, internet stranici Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs , kao i na omladinskom portalu „Zamisli život“ – www.zamislizivot.org. Rok za primedbe kandidata je 7 dana od dana objavljivanja Liste preliminarnih rezultata, odnosno do 16. novembra 2013. godine. Nakon roka predviđenog za primedbe, Fond za mlade talente usvojiće konačnu listu dobitnika stipendije po navedenom konkursu. Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti ovde.
Top