Država štiti sportiste od dopinga kao negativne pojave u sportu

"Novi Zakon o sprečavanju dopinga, i svi prateći dokumeti po kojima radimo, koncipirani su tako da brinu o sportistima, njihovom zdravlju i teže da ih zaštite od dopinga kao negativne pojave u sportu. Država, preko Antidoping agencije, kontinuiranim edukacijama štiti sportiste od grešaka koje mogu da dovedu do problema ili zastoja u njihovim sportskim karijerama“, rekla je direktorka Antidoping agencije dr Milica Vukašinović Vesić.

Zakon o sprečavanju dopinga u sportu, pravilnici i procedure srpske Antidoping agencije u potpunosti su usklađeni s Svetskim antidoping kodeksom, što našim sportistima određuje jasne kriterijume za doping kontrole i poštovanje antidoping pravila.

„Država mora jednako da brine o svim sportistima i da im pomogne kroz edukaciju i pravovremeno informisanje. Uspeli smo da stvorimo sistem u kojem sportisti kontinuirano dobijaju sve relevantne informacije. Cilj Antidoping agencije nije da sportiste uhvati u prekršaju, već da im blagovremeno stavi do znanja šta je to što je zabranjeno. Na taj način težimo ka ostvarivanju najviših rezultata u sportu“, kazao je Udovičić.

Sportisti na obaveznim i redovnim antidoping edukacijama dobijaju sve informacije o aktuelnim propisima i pravilima, što im omogućava da izbegnu situacije u kojima zbog eventualne  neobaveštenosti, moraju da prekidaju takmičarski ciklus.

Antidoping agencija Republike Srbije obavlja doping kontrole na međunarodnim i nacionalnim takmičenjima, kao i izvan takmičenja. Pored nacionalnih sportskih asocijacija, Antidoping agenciju Srbije je za sprovođenje doping kontrola u proteklom peridu agnažovale većina međunarodnih sportskih federacija.

Top