Dodeljene nagrade u okviru konkursa „Zeleni pečat“ i „Zeleni aktivista“

U Domu omladine održan je završni skup u okviru projekta „Životna sredina u omladinskoj politici u Republici Srbiji“, čiji je cilj bio da mladima približi ekološka pitanja i kroz konsultacije sa njima dođe do odgovarajućih preporuka kako bi se životnoj sredini ubuduće posvećivalo više pažnje u društvu. Na završnoj manifestaciji predstavljeni su rezultati projekta, a dodeljene su i dve nagrade – za naj aktivistu posvećenog pitanjima zaštite životne sredine i naj kancelariju za mlade, a shodno sprovedenim ekološkim akcijama. Pozdravljajući prisutne, Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju ukazala je da su pitanja zaštite životne sredine visoko pozicionirana na lestvici prioriteta Ministarstva omladine i sporta, te kao takva deo Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova, a da se mladi redovno ohrabruju da o ekološkim pitanjima razmišljaju i kroz predloge projekata koje podnose na konkurse ove institucije. Prisutnima su se obratili i predstavnici Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Regionalnog centra za životnu sredinu, kao i Evropskog omladinskog centra, koji je jedan od nosilaca projekta finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Nakon uvodnih obraćanja, pobednicima konkursa uručene su vredne i podsticajne nagrade – kancelarija za mlade Kruševac dobitnica je čeka u iznosu od hiljadu evra za nabavku potrebne kancelarijske opreme, dok je Ena Horvat, mlada aktivistkinja Somborskog edukativnog centra dobitnica foto-aparata.
Top