Delegacija Srbije na TAIEX radionici o participaciji mladih

Na poziv Evropske komisije, delegacija Ministarstva omladine i sporta predvođena državnim sekretarom Milanom Savićem učestvovala je na TAIEX radionici posvećenoj pitanju participacije mladih, koja je održana u Briselu, 10. i 11. oktobra 2022. godine.

Predstavnici Ministarstva omladine i sporta su sa učesnicima iz Libana, Egipta, Jordana, Palestine, Tunisa, Jermenije, Moldavije, Azerbejdžana, Gruzije, Ukrajine, Turske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, imali priliku da razmene iskustva u vezi sa razvijenim mehanizmima za participaciju mladih, kao što su EU dijalog mladih i omladinske laboratorije na zapadnom Balkanu i Istočnom partnerstvu, uključivanjem mladih iz ruralnih oblasti, kao i da se upoznaju sa primerima dobre prakse iz Nemačke, Švedske i Finske.

Budući da je Evropska komisija 2022. proglasila Evropskom godinom mladih, učesnici radionice bili su u prilici i da prisustvuju konferenciji „EU za mladeˮ koja je organizovana 11. oktobra u sklopu događaja EU4Youth Days. Omladinski radnici i praktičari, donosioci odluka i istraživači iz Evropske unije, regiona Istočnog partnerstva, zapadnog Balkana i Južnog susedstva, podelili su svoja iskustva o tome kako graditi partnerstvo s mladima u rešavanju izazova sa kojima se suočavaju.

TAIEX radionica organizovana je s ciljem strateškog povezivanja Evropske unije i predstavnika učesnika u oblasti omladinske politike, sagledavanje modela učešća mladih na svim nivoima, kao i razmatranje uloge i mesta omladinske politike kako u Evropskoj uniji, tako i u državama kandidatima i partnerima Evropske unije.

 

Top