Borovčanin: Puna podrška mladim Romima!

Državni sekretar je upoznao mlade romske aktiviste o potencijalima unapređenja  saradnje tokom narednih godina, pre svega kroz redovniju razmenu informacija i podršku održivosti udruženja mladih ali i nove vidove komunikacija između predstavnika nevladinih organizacija i institucija države.   „Pozivam predstavnike udruženja da se blagovremeno uključe u komentarisanje smernica za naredni konkurs po kojem će se finansirati programi i projekti od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora kao i da koriste mogućnost  konsultacija tokom pripreme predloga projekata“, posavetovao je Borovčanin mlade romske  lidere. Ministasrtvo omladine i sporta je potvrdilo spremnost da pruži punu podršku omladinskim romskim udruženjima kako bi se dodatno ojačali kapaciteti u cilju apliciranja kod međunarodnih institucija koje su ove organizacije do sada nedovoljno koristile.

Kao potvrdu proaktivnog delovanja, mladi Romi i Romkinje su na sastanku najavili inicijativu za udruživanje romskih omladinskih organizacija u savez, o tekstu Nacrta Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji od 2015. do 2025. godine i predstavili su ključne informacije sa međunarodne Romske omladinske konferencije održane u Budimpešti oktobra 2015. godine.

Top