Borovčanin: Omladina se mora više pitati u Srbiji

“Glavni cilj Nacionalne strategije jeste da mlade stavi u prioritet cele vlade i svih resora vlasti, ali i da servise i institucije na lokalnom novou integriše u jednu celinu kako bi postali servis omladine Srbije”, naglasio je Borovčanin, i dodao kako je za njeno sprovođenje, uz političku podršku koju je dobila sa najvišeg nivoa, neophodno i aktivno učešće mladih.

Borovčanin je napomenuo da je upravo iz tog razloga, Ministarstvo omladine i sporta u samu izradu Nacionalne strategije uključilo veliki broj mladih ljudi koji su tako dobili priliku da se istaknu i daju svoje mišljenje i rešenja za probleme koji ih pogađaju i podsetio da je podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih jedan od vodećih ciljeva NSM, koji će realizovati svi subjekti omladinske politike, zbog čega je neophodno mlade uključiti u donošenje odluka na svim nivoima.

“Vi imate pravo da donosite odluke, a vreme kada ćete početi sa tim procesom upravo je na vama“, primetio je Borovčanin, i predložio mladima da prvo donesu odluku da život uzimu u sopstvene ruke, a zatim da se udruže i počnu da deluju sa konstruktivnim predlozima prema onima koji imaju odgovornost i koji su kao predstavnici institucija dužni da ih saslušaju. “Zaslužujete da imate proritet, jer ćete jedino tako prihvatiti činjenicu da ovo društvo nešto čini za vas“, poručio je Borovčanin omladini uz opasku kako se stalno potencira da na mladima svet ostaje, ali da se nikada do sad nije definisalo kad je to.

“Tu budućnost gradimo zajedno, a gradi se u sadašnjem vremenu”, primećuje državni sekretar.

Borovčanin je dodao kako je Beograd metropola ne samo po projektima koji su se realizovali u prošlosti i koji će se tek realizovati, već i zbog mladih koji u njemu žive, i da se zato nada da će učesnici do kraja konferencije naći zajednička rešenja o tome kako da se mladi ljudi u što većoj meri uključe u planiranje i donošenje odluka.

“Po prvi put za poslednjih nekoliko decenija, država je kao osnovni prioritet postavila omladinu, i zato je vaša obaveza da tu priliku iskoristite. Zbog toga vam još jednom čestitam i na donošenju Nacionalne strategije za mlade, jer to je vaša strategija, vaša lična karta i lična karta Srbije za 21. vek”, zaključio je Borovčanin.

Top