Системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији

У сврхе системског праћења стања младих у Републици Србији, њихових потреба, ставова и изазова са којима се суочавају, а са крајњим циљем унапређења омладинске политике и услова за бољи живот младих, Министарство од доношења Националне стратегије за младе 2008. године и Акционог плана 2009-2014. године, једном годишње спроводи истраживања о процени тренутног положаја младих у Републици Србији. Oва истраживања била су једно од основних полазишта Министарства за израду и праћење реализације свих стратешких докумената из области омладинске политике, као и за постављање приоритета код финансирања програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора. Праћење положаја младих кроз ова истраживања важно је и са становишта утврђивања остварености индикатора Националне стратегије за младе.

Годишња истраживања о положају и потребама младих реализују се путем јавне набавке у складу са средствима утврђеним у буџету Републике Србије. Истраживања су националног карактера, спроводе се на репрезентативном узорку и обухватају све области од значаја за младе. Сва до сада реализована истраживања доступна су на званичном сајту Министарства омладине и спорта.

Где и како

Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 335)
Одсек за стратешке, нормативне и аналитичке послове
Шеф одсека
Александар Воштић
Контакт особа: Емилија Панић
Телефон: 011/311-7164, тел/факс: 011/311-1966
Eл. пошта: aleksandar.vostic@mos.gov.rsemilija.panic@mos.gov.rs

Корисни линкови

www.mos.gov.rs

Правни основ

Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15)

 

Top