Помоћ стипендистима Фонда за младе таленте у наставку образовања и даљем стручном усавршавању

Као један од видова подршке младима са изузетним постигнућима, Влада је Одлуком о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15) основала Фoнд за младе таленте августа 2008. године у оквиру Министарства омладине и спорта. За финансирање подршке младим талентима кроз награђивање, стипендирање и усавршавање ученика и студената, средства у буџету Републике Србије обезбеђују се у оквиру буџетског Фонда за младе таленте који је Влада основала за те намене у складу са законом којим се уређује буџетски систем. Основни циљеви Фонда су пружање подршке у финансирању школовања и усавршавања младих талената кроз годишње конкурсе и сарадња са најзначајнијим институцијама, компанијама и установама у Републици Србији ради професионалног усавршавања стипендиста Фонда. Фонд за младе таленте својим стипендистима омогућује низ додатних активности и погодности у циљу подршке у школовању и стручном усавршавању. Фонд је од 2008. године до данас потписао Споразуме о сарадњи са више од 20 компанија и институција у Републици Србији у циљу организовања радионица, стручних пракси и запошљавања стипендиста Фонда. Остварена је сарадња са следећим компанијама и институцијама: Народна библиотека Србије, Српска академија наука и уметности, Microsoft, Пексим фондација, Piraeus bank, Erste bank, НИС а.д. Нови Сад, Fiat Аутомобили, Телеком Србија, Zepter, ASSECO SEE, Француски институт у Србији, Француска амбасада у Србији, Политика новине и магазин д.о.о, Кон Тики, Теленор, Српска асоцијација менаџера, Британско – српска привредна комора, Америчко – српска привредна комора, МК група итд. У 2010. години стипендије и награде Фонда за младе таленте добиле су име „Доситејаˮ по великом просветитељу и реформатору Доситеју Обрадовићу. Фонд за младе таленте има велику базу података са обједињеним подацима стипендиста и награђених ученика која се редовно ажурира. Фонд такође, учествује на сајмовима стипендија и сајмовима за запошљавање који се одржавају током године, представници Фонда промовишу стипендије као и успостављање сарадње са водећим компанијама и институцијама у циљу омогућавања стручне праксе стипендистима и евентуалног запошљавања.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 338) Фонд за младе таленте Републике Србије Координатор Радне групе Фонда за младе таленте Јелена Праизовић Телефон: 011/311-0785 (од 9 до 12 часова), Eл. пошта: fond@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs;  http://www.fondzamladetalente.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Одлука о образовању Фонда за младе таленте („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15)

Top