Подршка локалним самоуправама у изради и имплементацији локалних акционих планова за младе

Од 2009. године до данас Министарство омладине и спорта је кроз директно финансирање и сарадњу са међународним донаторима и другим партнерима, подржало процес локалног планирања чији се резултат огледа у преко 140 израђених и усвојених локалних акционих планова за младе, од којих је у 2018 години на снази 90. Сваке године Министарство омладине и спорта расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката јединица локалних самоуправа за спровођење локалних акционих планова за младе.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 306) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. 

Корисни линковиhttp://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15)

Top