Јавна набавка 1.3.8/2015 - Додатни односно непредвиђени радови на изградњи атлетске дворане, друга фаза, у Београду

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Документа за преузимање:

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Top