Информатор о раду

Информатор о раду Министарства спорта је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Службени гласник РС”, број 10/22).

Информатор је објављен у јулу 2008. године, а последњи пут ажуриран у јулу 2023. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Информатор о раду, јул 2023  (word) ћирилица латиница 
Информатор о раду, јул 2023  (pdf)    ћирилица латиница 

Штампана верзија информатора у виду брошуре и каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора, уз накнаду нужних трошкова штампања.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја  

 

Top