Završetak sportsko rekreativne balon sale pri OŠ „Sreten Lazarevićˮ, Prilike, opština Ivanjica

Balon hala je novoizgrađeni objekat pri OŠ „Sreten Lazarevićˮ u Prilikama površine 698,42m2. Objekat nije imao grejanje, zbog čega se 2017. godine u okviru programa „Završi započeto” pristupilo realizaciji projekta za izvođenje radova na mašinskim instalacijama grejanja balon hale i zameni kotla u postojećoj kotlarnici zbog povećanja potrebnih kapaciteta. Realizacija projekta okončana je u septembru 2017. godine.

Top