Завршетак спортско рекреативне балон сале при ОШ „Сретен Лазаревићˮ, Прилике, општина Ивањица

Балон хала је новоизграђени објекат при ОШ „Сретен Лазаревићˮ у Приликама површине 698,42м2. Објекат није имао грејање, због чега се 2017. године у оквиру програма „Заврши започето” приступило реализацији пројекта за извођење радова на машинским инсталацијама грејања балон хале и замени котла у постојећој котларници због повећања потребних капацитета. Реализација пројекта окончана је у септембру 2017. године.

Top