Ubuduće i na otvorenom prostoru i u zatvorenim objektima, uključujući i sportske otvorene i zatvorene objekte, dozvoljeno je okupljanje do 100 ljudi istovremeno

Ubuduće i na otvorenom prostoru i u zatvorenim objektima, uključujući i sportske otvorene i zatvorene objekte, dozvoljeno je okupljanje do 100 ljudi istovremeno.

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/naredba/2020/66/1/reg

Top