Pripremljen konačan tekst Predloga nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine

Radna grupa za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, uobličila je finalni tekst Predloga nacionalne strategije za mlade 2015-2025, nakon obavljene javne rasprave i uzimajući u obzir sve pristigle komentare udruženja, pojedinaca i međunarodnih partnera.

U skladu sa predviđenom procedurom, Ministarstvo omladine i sporta je tekst Predloga nacionalne strategije za mlade uputilo nadležnim državnim organima na mišljenje. S obzirom na predviđene rokove za dostavljanje mišljenja, očekuje se da će konačan predlog strateškog dokumenta biti dostavljen Vladi tokom januara 2015. godine.

Predlog teksta nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine na srpskom i engleskom jeziku dostupan je OVDE.

Top