Predstavnici MOS na međunarodnoj konferenciji „Mladi 2020-budućnost omladinskih politika“

Ideja konferencije bila je da se prodiskutuju trendovi i izazovi u omladinskom polju u Evropi i njihov uticaj na dalji razvoj omladinske politike, omladinskog rada i istraživanja. Debate su se fokusirale na moguće perspektive i scenarije do 2020. godine, a poseban fokus stavljen je na dostupnu statistiku i istraživanja i postojeće trendove u definisanim prioritetnim oblastima – učenje, rad, inkluzija, građanstvo i participacija, identitet/životni stilovi, različitost/solidarnost, mobilnost, stanovanje i porodica, kriminal i pravda. Cilj je bio da se kroz diskusiju ponude odgovori za prevazilaženje trenutne krize, koja se nikako ne može smatrati samo ekonomskom.

MOS su predstavljali Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, Miloš Radosavljević, koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente i Jana Vlajković, savetnik iz Sektora za omladinu, a sa strane istraživača bile su prisutne Gazela Pudar i Smiljka Tomanović.

Top