Представници МОС на међународној конференцији „Млади 2020-будућност омладинских политика“

Идеја конференције била је да се продискутују трендови и изазови у омладинском пољу у Европи и њихов утицај на даљи развој омладинске политике, омладинског рада и истраживања. Дебате су се фокусирале на могуће перспективе и сценарије до 2020. године, а посебан фокус стављен је на доступну статистику и истраживања и постојеће трендове у дефинисаним приоритетним областима – учење, рад, инклузија, грађанство и партиципација, идентитет/животни стилови, различитост/солидарност, мобилност, становање и породица, криминал и правда. Циљ је био да се кроз дискусију понуде одговори за превазилажење тренутне кризе, која се никако не може сматрати само економском.

МОС су представљали Александра Кнежевић, руководилац Групе за међународну сарадњу, Милош Радосављевић, координатор Радне групе Фонда за младе таленте и Јана Влајковић, саветник из Сектора за омладину, а са стране истраживача биле су присутне Газела Пудар и Смиљка Томановић.

Top