Pomoćnik ministra Snežana Klašnja u Estoniji na EU konferenciji o celoživotnom vođenju

U sklopu estonskog predsedavanja Savetom EU u Estoniji je 27. i 28. septembra 2017. godine održana 7. EU konferencija o politikama celoživotnog vođenja. U delegaciji Republike Srbije učestvovala je Snežana Klašnja, pomoćnica ministra kao i predstavnici  Eurogajdens centra, Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja  i Beogradske otvorene škole.  

Događaj je organizovan kao nastavak aktivnosti Evropske mreže politike celoživotnog učenja u kojoj je Srbija aktivno učestvovala godinama unazad i s ciljem da učesnici razmene informacije o politikama koje na nacionalnom nivou u oblasti celoživotnog vođenja sprovode. Poseban akcenat organizatori skupa stavili su na primenu ICT alata u karijernom vođenju, kao i na novine u politici celoživotnog vođenja koje doprinose smanjenju osipanja iz škola i razvijanju kompetencija za zapošljavanje mladih.

Pored plenarnih sesija održano je više grupnih diskusija. Pomoćnik ministra je tokom diskusije istakla značaj celoživotnog vođenja za bolju zapošljivost mladih i smanjenja jaza između obrazovanja i tržišta rada kao i važnost razvoja digitalnih kompetenci kod pružalaca i korisnika usluga celoživotnog vođenja.

Konferenciju na kojoj je učestvovalo 200 predstavnika iz 40 država organizovalo je Ministarstvo obrazovanja i istraživanja Estonije u saradnji sa CEDEFOP i fondacijom Innove i Evropskom komisijom.

Top